- Koster-arkipelagen och Ursholmen -

Vi erbjuder kvällstid en tur genom Koster-arkipelagen till sälkolonin och Ursholmen veckorna 26-32.


Ring och boka plats på tel: 070-310 66 99.

Turen tar c:a 3 timmar inklusive landstigning, ca 20 minuter, på Ursholmen, Sveriges västligaste fyrplats.


För bokningar & information:
telefon: 0526-600 16, fax: 0526-602 96
mobil: 070-310 66 99